Nederlands | English

> Straatkinderen
> School in Cam Ranh
> Children of Vietnam
> Saigon Children's Charity


Nguyen Thi Cam
Ik ben Cam en ben geboren in 1996. Ik woon met mijn ouders en oudere broer en zus in An Hai Village. Wij wonen in een huis dat pas voor ons gebouwd is door de overheid. Mijn ouders zijn 60 jaar en worden te oud om nog hard te kunnen werken op onze 3 rijstvelden. De oogst is ook niet genoeg om van te kunnen eten. Daarnaast moeten mijn ouders ook ons schoolgeld betalen dus werkt mijn vader vaak als loonarbeider. Ook moeten mijn ouders vaak geld lenen van buren en daar rente over betalen. Ik moest vaak mijn schoolboeken van vriendinnen lenen en het oude schooluniform van mijn zus dragen. Mijn broer is zelfs van school gehaald toen hij in de 11e klas zat omdat hij moest helpen op het land.

Ik zit nu in de 7e klas en wil later graag leraar worden. Ik krijg nu mijn uniform en schoolboeken van het SPELL programma. Ook wordt het schoolgeld voor mij betaald. Ik haal goede cijfers (excellent student). Ik zal altijd mijn best blijven doen. Door hard te studeren kan ik mijn ouders later helpen.

Ontmoet ook
Ha, Phuong en Phi.

Home Projecten Steun Smart Tulip Over ons Contact

Projecten > East Meets West Foundation

SPELL-beurs
De Scholarship Program to Enhance Literacy and Learning (SPELL) geeft arme kinderen een studiebeurs voor schoolgeld, fietsen, boeken, bijles, ziektekostenverzekering en uniformen. Als kinderen naar school blijven gaan dan behouden zij tot aan het einde van de middelbare school hun studiebeurs. EMW is in 2004 met dit project van start gegaan en telt nu (2008) meer dan 4.000 studenten. In het schooljaar 2008/2009 hebben 500 nieuwe studenten een studiebeurs gekregen.

Doel
Voornaamste doel van het SPELL programma is om het opleidingsniveau van arme kinderen te verhogen zodat zij een beter leven zullen hebben dan hun ouders. Door het geven van studiebeurzen wil Smart Tulip voorkomen dat studenten voortijdig school verlaten.

Waar en wie
In de zes armste provincies van Vietnam worden studenten gezocht die in aanmerking komen voor een studiebeurs. Het gezinsinkomen van de studenten die in aanmerking komen voor een studiebeurs is gemiddeld lager dan €8 per maand. Dit is veel te weinig om de kinderen naar school te laten gaan. Van de overheid krijgen ze ook geen steun, dus deze families staan op het punt hun kinderen van school te halen. EMW selecteert samen met de lokale overheden de arme families en bezoekt de kinderen die een studiebeurs krijgen minstens 1 keer per jaar. Studenten die een beurs krijgen zitten veelal in de 3e of 4e klas van de lagere school en krijgen een studiebeurs voor het einde van hun schoolcarrière (maximaal tot de 12e klas).

Resultaten van SPELL
De resultaten van het programma zijn veelbelovend. In de eerste drie jaar van het programma heeft slechts 2,9% van de studenten met een studiebeurs school voortijdig verlaten. De helft van deze studenten verliet school vanwege verhuizing, ziekte of overlijden. Inmiddels zijn er meer dan 1.000 fietsen gegeven aan studenten in de 6e klas die verder dan 2km van school wonen. Helaas zien we dat bij een aantal studenten de resultaten afnemen naarmate hun schoolcarriere vordert. Middels bijles zorgen we ervoor dat deze studenten goede resultaten blijven halen. Smart Tulip ondersteunt deze kinderen waar nodig door bijles te financieren.

Wie krijgen steun van Smart Tulip
Smart Tulip steunt 200 kinderen in het SPELL programma. 100 studenten (waarvan 47 meisjes) ontvangen al sinds 2004 een beurs, zitten nu in de 8e klas van de middelbare school en wonen in de provincie Quang Ngai. Smart Tulip steunt deze kinderen sinds het schooljaar 2007/2008.

Smart Tulip geeft verder aan 100 studenten een studiebeurs die vanaf het schooljaar 2008/2009 zijn gestart met deelname aan het SPELL-programma (4e / 5e klas lagere school).


http://www.eastmeetswest.org
 
Stichting Smart Tulip is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling | © 2008 Stichting Smart Tulip |
Rabobank: NL04 RABO 0 1357 878 58 KvK: 34278338 Fiscaalnummer: 81 82 30 873 | Disclaimer