Nederlands | English

> East Meets West Foundation
> Straatkinderen
> School in Cam Ranh
> Children of Vietnam
Lees meer over Dung

Home Projecten Steun Smart Tulip Over ons Contact

Projecten > Saigon Children's Charity

Doel
Het beursen-programma van Saigon Children's Charity (SCC) heeft als doel om het opleidingsniveau van arme kinderen te verhogen zodat zij een beter leven zullen hebben dan hun ouders. Door het geven van studiebeurzen wil Smart Tulip voorkomen dat studenten voortijdig school verlaten.

Studiebeurzen van Saigon Children's Charity
SCC heeft haar hoofdkantoor in Ho Chi Minh Stad. Zij hebben een beursen-programma die al sinds 1992 loopt met ongeveer 3000 studenten op lagere en middelbare scholen die een beurs krijgen. Aan het begin van het studiejaar krijgt ieder kind voor het eerste half jaar genoeg schriften en pennen. Elke maand krijgt het gezin ook 10 kilo rijst. Dit zou een kind kunnen verdienen als het niet naar school zou gaan. Het heeft een waarde van 10%-15% van het gemiddelde maandinkomen van een gezin. Met chinees nieuwjaar, halverwege het schooljaar, krijgt iedere student ene nieuwe school uniform en schriften en pennen voor het tweede half jaar van school. Op individueel niveau wordt er gekeken of kinderen nog meer ondersteuning nodig hebben zoals bijvoorbeeld een fiets.

Wie krijgen steun van Smart Tulip
Met ingang van het schooljaar 2009/2010 steunt Smart Tulip vijftig studenten met een studiebeurs voor de middelbare school. SCC selecteert samen met de lokale overheden de arme families en bezoekt de kinderen die een studiebeurs krijgen minstens 2 keer per jaar. Het gemiddelde inkomen van het huishouden van de studenten is 35 per maand. De studenten hoeven niet de beste studenten te zijn, maar er wordt wel gekeken naar hun motivatie om door te willen studeren. SCC werkt in districten die grensen aan Ho Chi Minh Stad.

Voor het jaarverslag van 2017/2018 klik hier .

http://www.saigonchildren.com

 
Stichting Smart Tulip is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling | © 2008 Stichting Smart Tulip | |
Rabobank: NL04 RABO 0 1357 878 58 KvK: 34278338 Fiscaalnummer: 81 82 30 873 | Disclaimer