Nederlands | English

Stichting Smart Tulip
Rabobank:
NL04 RABO 0 1357 878 58
KvK: 34278338
Fiscaalnummer: 81 82 30 873

WORDT NU DONATEUR!
Home Projecten Steun Smart Tulip Over ons Contact

Doelstelling
Smart Tulip wil de toegang tot onderwijs voor de allerarmsten verhogen. Onderwijs is dť manier om de cyclus van armoede te doorbreken. Door het geven van studiebeurzen aan arme studenten zorgt Smart Tulip voor een betere toekomst voor de allerarmsten. Zie verder ons beleidsplan.

Werkwijze
Alle projecten van Smart Tulip worden beoordeeld aan de hand van de SMART-kenmerken waaraan zij de doelstellingen, activiteiten en gewenste resultaten van de aanvragende organisatie moeten voldoen. Smart Tulip werkt samen met lokale organisaties en heeft voor besloten zich voornamelijk te richten op Vietnam. Zie verder voor de activiteiten van de afgelopen jaren en de financiŽle verantwoording ons overzicht.

Bestuur
Het bestuur van Smart Tulip heeft een gevarieerde samenstelling met bestuursleden werkzaam in verschillende sectoren. Het bestuur bestaat uit: Youdi Schipper (voorzitter), Ingrid Halters (penningmeester), Ronald Rademaker (secretaris), Christine Zoomer en Janine de Vries.

Beloningscode
De Stichting Smart Tulip heeft geen bureau en/of loonkosten. Het bestuur van de Stichting Smart Tulip doet haar werk onbezoldigd.

Locaal toezicht
Voor haar projecten in Vietnam wordt Smart Tulip vertegenwoordigd door Onika Pinkus. Onika draagt zorg voor de begeleiding en het monitoren van de projecten ter plaatse. Op deze manier kan Smart Tulip goede besteding van de donaties garanderen.

Impact Analyse
De door de Smart Tulip gefinancierde activiteiten zullen geŽvalueerd worden aan het eind van de afgesproken projectperiode. De evaluatie vindt plaats aan de hand van de projectdoelstellingen en is zoveel mogelijk kwantitatief van aard (meetbare resultaten). Kwalitatieve resultaten kunnen echter ook meegewogen worden in de conclusies. Smart Tulip zal per project ook bekijken of een impact-evaluatie uitgevoerd kan worden met behulp van lokale capaciteit. Door het uitvoeren van een impactevaluatie wordt onderzocht of het project ook daadwerkelijk effect heeft gehad.

Nieuwsbrief
Een keer per jaar verstuurt Smart Tulip een nieuwsbrief met een update van haar projecten en activiteiten. Hieronder vindt u de nieuwsbrieven van Smart Tulip:
Nieuwsbrief herfst 2008
Nieuwsbrief zomer 2009
Nieuwsbrief herfst 2009
Nieuwsbrief lente 2011
Nieuwsbrief winter 2012
Nieuwsbrief herfst 2013
Nieuwsbrief winter 2014

Meld je aan en ontvang ook de nieuwsbrief.

 
Stichting Smart Tulip is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling | © 2008 Stichting Smart Tulip
Rabobank: NL04 RABO 0 1357 878 58 KvK: 34278338 Fiscaalnummer: 81 82 30 873 | Disclaimer